• با سکوت دل ِ دل نازک خود ، تا سحر نقش زدم و تو را بافته ام ؛ تار و پودت همه از پیله‌ی یک ابریشم ....

  "من تو را بافته ام "

  من تو را بافته ام ...

  و تو در خیال من "باغ" شدی

  باغی از جنس نسیم ... باغی از جنس بلور ...

  و تو ای "باغ مینویی" من ! چار و شش ، هشت و دوازده حوضی

  توی حوض ات پرگل ؛ گل هشت پر ؛ گل سرخ

  رنگ آبت آبی

  توی جوی ات ماهی ؛ که رود رقص کنان

  تا به هم وصل کند باغ دلت را به دلم !!!


  با نگاه ات گل "گلدانی" من افشان شد ؛ در دلم طوفان شد ...

  "بید مجنون" شده ام ؛ نقشی میان قابی کیش شدی ؛ مات این "قاب قابی" ... !


  تو بگو !!! راست بگو !!!

  در "شکارگاه" دلم ؛ من شکار تو شدم یا تو شکار ؟؟؟

  که تو را نقش زدم ، لای انبوهی از این نقش و نگار !!!


  راستی ! تو زدی ؟؟؟ نقش زدی ؟؟؟

  تا که من ، روی "سجاده ای" ات سجده کنم !؟

  چشم بذارم روی "قاب قرآنی" ات گریه کنم !؟

  تو کجا پر زدی و رفتی سفر ... که دلم سخت گرفت ... !؟

  تو بزن ؛ نقش بزن ...

  تا من ِ بافنده ؛ گره ها را بزنم

  از کلاف رنگین

  روی تار ؛ تار به تار ... پود به پود

  بروم تا رج بعد ؛ برسانم به فلک

  فرش هایی که به دست تو فقط نقش شده ...


  حالا من موندم و یک دونه مداد

  چند سفید بی خط

  آن طرف ، پای یک چوبه دار

  سرخ شطرنجی من

  خانه هایش خالی

  قالی ام بی پایان

  من کجا پود شدم ... !!!

  تو کجا تار شدی ... !!!


  شعر از دوست خوب و عزیزم امین بهپوری