این فرش هم موجود عجیبی است. گاهی اوقات فکر می‌کنم که اصلاً وجود خارجی ندارد. یکبار که به خانه آمدم جلوی تلویزیون یله داده بود و اخبار اقتصادی گوش می‌کرد. من اصلاً ندیدمش. پایم گیر کرد به ریشه‌هایش و سکندری خوردم. خیلی بهش برخورد. نباید فرش را اینطور نادیده گرفت آن هم فرشی که اخبار اقتصادی را دنبال می‌کند.


از ویژه نامه جشنواره فرهنگی هنری فرش، شماره دوم-اردیبهشت 1387