بهترین جا برای تبعید زنبوران مجرم، گل های قالی است


از وبلاگ بگم بخندی؟!