چهارمین همایش مـلی دانشجویان و دانش آموختگان فــــرش دستـباف ایــران


چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف ایران پس از دو دهه دانشگاهی شدن رشته فرش به میزبانی دانشگاه بیرجند مهرماه 1394 برگزار خواهد شد. رشته فرش در مقاطع کاردانی، کارشناسی و اخیراً کارشناسی ارشد در این مدت دانشجو و دانش آموختگانی را تربیت کرده که لازم و ضروری است در قالب یک رویداد فرهنگی، هنری و علمی دستاوردهای آن‌ها نمایان شود تا ضمن معرفی بهترین‌ها در یک فضای رقابتی، دانشجویان، دانش آموختگان و مسئولین امر به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش رو رشته فرش بپردازند؛ تا ضمن هم فکری راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات اندیشیده شود. از همین رو انجمن علمی فرش ایران به همراه سایر نهادهای حمایتی چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش را در تاریخ پانزدهم و شانزدهم مهرماه 1394 برگزار خواهد کرد.
از همه دوستان دانشجو و دانش آموخته فرش دستباف دعوت میکنم تا با ارائه آثار و مقالات، پایان نامه و سوابق خود در این رویداد علمی، فرهنگی و هنری شرکت کنند. امیدوارم شانزدهم و هفدهم مهر ماه در خدمت دوستان عزیز در شهر زیبای بیرجند باشم.

برای مشاهده فراخوان همایش اینجا را ببینید